2.Mahmud – II Mahmud – 30. Osmanlı Padişahı

Mahmud kimdir? II. Mahmud ne zaman tahta çıkmıştır? Gazi Sultan II. Mahmud Han olarak bilinen 30. Osmanlı padişahıdır. 20 Temmuz 1785’de İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı’nın daha modern bir imparatorluk olması yönünde çalışmaları ile bilinmektedir. 109. İslam halifesi olarak da bilinen 2. Mahmud, Osman Gazi ve Sultan İbrahim’den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atası olarak da tarih kayıtlarında yer almaktadır. Tahtta 31 yıllık bir hüküm sürmüştür. Osmanlı Devleti’nin siyasi açıdan birçok bunalımla karşı karşıya geldiği bir dönemde padişahlık yapmıştır.

Hüküm süresi 28 Temmuz 1808 ve 1 Temmuz 1839 yılları olarak kayda geçmiştir. Özellik Balkanlar’da süregelen dağılma süreci, Sırp ve Yunan isyanları bu dönemde gerçekleşmiştir. Ayrıca yine bu dönemde, İngiliz ve Fransız donanmaları da Osmanlı donanmalarını yok etmektedir. Karışık olayların birbirini izlediği durumlardan bir tanesi de Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Suriye ve Anadolu’yu geçerek Kütahya’ya kadar gelmeleridir. Sultan Mahmud bu dönemde, yaptığı reformlarla da imparatorluğu daha ileriye taşımak niyetiyle hareket etmiştir. Ayrıca Tanzimat Fermanı için de bir zemin hazırlayıcı olmuştur.

Hatta bu dönemde yaptığı yenilikler ona gavur padişah yakıştırmalarını da beraberinde getirmiştir. Tahta çıkışı da bir hayli olaylı olmuştur. O dönemde Sultan IV. Mustafa’nın korkuyla nam salmış hükmünden kurtulmak isteyenler çareyi III. Selim’i tahta çıkarmakta bulmuşlardır. 3. Selim’in de yenilikçi düşünceleri buna sebep olmuştur. Fakat sarayın kapısına dayanılsa da, haremdeki dairesinde III. Selim’in ölü bedeni bulunmuştur. Bunun üzerine Şehzade Mahmud (II. Mahmud) korunarak, tahta çıkması sağlanmıştır. Onca katline rağmen abisinin öldürülmesine karşı çıkmıştır. Daha sonra tekrar tahta çıkma çabalarına bulunan abisi, boğdurularak öldürülmüştür. II. Mahmud, tahta çıkmasında payı olan ve kendisine sadakatle hizmet edenleri ise ödüllendirmekten kaçınmamıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir