Ahmet Haşim

Türk edebiyatının Bağdat doğumlu Türk şairi Ahmet Haşim, 1884 yılında dünyaya gelmiştir. Sembolizm denilince akla gelen ilk isim olan Ahmet Haşim, bu akımın öncülerindendir. Eğitimini Galatasaray Lisesi’nde ve İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan ünlü şair, Sara Hanım ve Ahmet Hikmet Bey’in oğludur. Çocukluğu Bağdat’ta geçen şair, annesinin ölümünden sonra babasıyla birlikte İstanbul’a gelmiştir. Birçok kişiyi büyüsüyle şair ve yazar yapan İstanbul, Ahmet Haşim’i de bunların arasına katmıştır. Hukuk eğitimi aldığı da bilinmektedir. Güzel Sanatlar Akademisi’nde estetik ve mitoloji öğretmenliği yapmıştır. Çanakkale’de ve İzmir’de de yedek subaylık yapmıştır. Yine çeşitli devlet kurumlarında da görev almaya devam etmiştir. Şiire olan merakı ise lise öğrenciliği yıllarında başlamıştır.

Ahmet Haşim’in edebiyat serüveni onu Abdülhak Hamit ve Cenap Şahabettin gibi isimlerle karşılamıştır. Bu isimlere Tevfik Fikret de katılmıştır. Bu üçlünün etkilerini Ahmet Haşim eserlerinde de görebiliriz. Hayal-i Aşkım şiiri bilinen ilk şiiridir. Bu şiirle dahi, farklı bir eğiliminin olduğunun farkına varılmıştır. Gençlik döneminde yazdığı şiirler: Mecmua-i Edebiye, Musavver Terakki, Aşiyan, Jale gibidir. Bu listenin devamını oluşturan şiirleri Servet-i Fünun ve Resimli Kitap gibi dergilerde yayınlamıştır. Bu şiirler kitaplarında da yer almamaktadır.

İlk şiir kitabı Göl Saatleri’dir. Asıl eserlerin oluşmaya başladığı şiirler bu kitapla başlar. Kitap; Göl Kuşları, Serbest Müstezatlar, Muhtelif Şiirler olarak dört bölümden oluşmaktadır. Yahya Kemat Beyatlı’dan sonra Türk şiirinin bir kanadı da Ahmet Haşim tarafından kurulmuştur. Ahmet Haşim aynı çizgide ilerlemiştir fakat daha dar bir kesit izlemiştir. Daha bireysel ve derin bir kanalda ilerlemiştir. Fecr-i Ati dönemi en güçlü şairlerindendir. Şiirlerinde musiki görebilirsiniz. Empresyonizm ve sembolizm etkileriyle şiir yazmaktadır. Şiirde anlama ve ahenge önem vermektedir. Piyale gibi önemli eserleri, olgunluk dönemi eserleridir. Sıfatları bolca kullanan Ahmet Haşim, duygusallığa ve anlam karmaşasına da önem verir. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmaktadır. Anlamca ise kapalı şiirleri sevmektedir. Şiirlerinde ve eserlerinde ruh yansımalarını görmek de mümkündür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir