IV.Mehmet – Avcı Mehmet – Osmanlı Padişahları

Avcı Mehmet adı ile de bilinen IV. Mehmet 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Sultan İbrahim ve Turhan sultanın oğludur. 7 yaşında tahta çıkarak en genç padişah olma özelliğini taşıyor. Avcı lakabını ava düşkünlüğünden alan IV. Mehmet 36 yıl tahtta kalarak Kanuni Sultan Süleyman‘dan sonra en fazla tahtta oturan padişah oldu.

Avcı Mehmet Döneminin Önemli Olayları

IV. Mehmet zamanında sadrazamlığı Tarhuncu Ahmet Paşa’ya verdi. Bu dönemde bütçede denklik sağlanabilmesi ilk defa Osmanlı bütçesi hazırlandı. Bu dönemde maliyenin bozulması ve askeriyenin daha da kötüye gitmesi sonucunda bir takım ayaklanmalar meydana geldi. Ayaklanma sonucunda isyancılar padişahtan 30 devlet adımını isteyerek başlarını vurdular. Kesilen başları bir çınar ağacına astıkları bu olaya Vaka-i Vakvakiye ya da diğer ismi ile Çıkar Vakası denir. Osmanlı tarihine damgasını vuran Köprülüler dönemi IV. Mehmet’in döneminde olmuştur. Tam yetki ile sadrazamlığa gelen Köprülü Mehmet Paşa ülkenin bütçesinde bir takım iyileştirmeler gerçekleştirdi. Venedikliler yenilgiye uğratılarak Bozcaada ve Limni adaları geri alındı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir