II. Süleyman – Gazi Süleyman – Osmanlı Padişahları

Gazi Süleyman 1642- 1691 Yılları arasında yaşamış, 20. Osmanlı padişahıdır. Babası Deli İbrahim’dir. Annesi Saliha Dilaşub Sultan’dır.  II.Süleyman, 40 sene tahta çıkmayarak veliahtlık statüsünde bekleyen ilk padişahtır. Ağabeyi  IV. Mehmet’in henüz 6,5 yaşında tahta çıkması ile bu bekleme süresi başlamıştır. 1687 Yılında ağabeyinin tahttan indirilmesi ile padişah olmuştur. 3,5 sene devam eden saltanatı, 49 yaşında ölmesi ile son bulmuştur.1691 Yılında ölümü ile iç organları, bulunduğu Edirne’ye gömülmüş ancak naaşı, Kanuni Sultan Süleyman türbesine defnedilmiştir. Hiç çocuğu olmadığı için yerine kardeşi II.Ahmet geçmiştir.

Gazi Süleyman Eğitimi ve Padişahlık Dönemi

Gazi Süleyman dönemin en iyi hocalarından iyi tahsil görmüştür. Sancak Vakası ile II. Süleyman ilgilenmiştir. Padişahlık yaptığı kısa süre boyunca devlet idaresini vezirlerine bırakmıştır. Viyana bozgunu ile toprak kaybeden Osmanlı Venedik ve Avusturya saldırıları ile zayıf düşmüş, üstelik maliyesi de epey zayıflamıştı. Böylesi bir felaket döneminde padişahlık yapma şansızlığına rağmen yardımseverliğiyle tanınırdı. 6 tane eşi olan padişahın hiç çocuğu yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir