I. Mahmud – Osmanlı Padişahları

2 Ağustos 1696 günü İstanbul’da doğan I. Mahmud’un babası II. Mustafa, annesi ise Saliha Sultan’dır. I. Mahmud 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesi’dir. 1696’da Edirne Sarayı’nda dünyaya gelen padişah, III. Ahmed’in de yeğenidir. Eğitimini Şeyhülislam Feyzullah Efendi’den almıştır. Aynı zamanda babasının da hocası olan Feyzullah Efendi eşliğinde yüksek fen ve din dersleri almıştır. Babasının tahttan indirilmesinin üzerine tahta çıkan III. Ahmed’de yine I. Mahmud’un yetiştirilmesinde özen göstermiştir. Tahta çıkışı ise III. Ahmed’in Patrona Halil İsyanı ile birlikte tahttan indirilmesiyle gerçekleştirilmiştir.

Tahta çıkış tarihi 30 Eylül 1730’dur. Tahttan çekilse de III. Ahmed, yeğenine tavsiyeler ve nasihatlerde bulunmaktan geri kalmamıştır. Şeyhülislam tarafından da Gazi ünvanına layık görülmüştür. Padişahlık için tahta oturduğu andan itibaren devrindeki en değerli kişileri yanında bulundurmuştur. Karakter bakımından oldukça azimli, dikkatli vve merhametli olduğu bilinmektedir. Kendi zevk ve sefasını bir kenara koyarak milletin rahatlığını düşünmüştür. Babasının ve amcasının düştüğü hatalardan da bu sayede kaçınmıştır.

Patrona Halil İsyanını Dindirmesi

Padişahlığının ilk günlerinde, isyancıların huyuna ve suyuna giderek hareket etmiştir. Yapılan köşk ve saraylar o dönemde isyancıların istekleri ile birlikte yıkılmıştır. Patrona Halil, bu isyanın önderidir. I. Mahmud’a bağlılığını bildirmesine karşın devlet işlerine de yine müdahale etmekteydi. Patrona Halil, bu müdahalelerini arttırarak kendi ölümünün fermanını da yazmıştır. Yandaşları da kendisiyle birlikte öldürülmüştür. Hayatta kalan yandaşları öldürülme korkusuyla tekrar ayaklanmıştır. Bu sırada I. Mahmud da boş durmayarak halktan yardım istemiştir. İsyanlardan bıkmış olan halk, padişaha yardımcı olmuştur ve 28 Ocak 1731 tarihinde bastırılmıştır.

  1. Mahmud’un Yaptığı Yenilikler ve Ölümü

Lale Devri’nde tahta çıkan I. Mahmud, oldukça çalkantılı bir dönemde tahta çıkmıştır. III. Ahmed’in yaptığı ıslahatleri daha çekingen bir şekilde yürütmüştür. Çeşitli kütüphaneler kurmuştur. Çeşitli mimari çalışmalar da gerçekleştirmiştir. I. Mahmud, 13 Aralık 1754’te at sırtında vefat etmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir