II. Abdülhamid

Dönemin en tutumlu padişahlarından olan II. Abdülhamid, Osmanlı padişahlarının 34.südür. Sultan II. Abdülhamid kimdir? V. Murad’ın akıl sağlığındaki sıkıntılar sebebiyle, II. Abdülhamid’in tahta çıktığı bilinmektedir. Ayrıca 113. İslam halifesi olarak da tarih kayıtlarında ismine rastlamaktayız. Osmanlı Devleti’nin sıkıntı dönemlerinde tahta çıkan Abdülhamid iç politikaya olduğu kadar, dış politikaya da bir o kadar hakim bir padişahtır. Batı tarafına karşı dengeli tavırlar sürdürürken, Doğu’da yine İslami politikaları devam ettirmiştir. Ülke içinde monarşinin güçlendirilmesini amaç edinmiştir. Dış politikaya hakim olması ve isabetli kararlar almasının en önemli dayanağı amcası Sultan Abdülaziz ile yaptığı yurt dışı seyahatleridir.

  1. Abdülhamid’in padişah ilan edildiği tarih, 31 Ağustos 1876 olarak bilinmektedir. 7 Eylül günü de bunları takiben kılıç kuşandığı bilinmektedir. Osmanlı’nın içerisinde bulunduğu bunalımın farkında olan Abdülhamid’in getirdiği reformlar ve meşrutiyetlerin ilanıyla toparlanmaya çalışılmıştır. Bütün bunlar sırasındaysa, Osmanlı toprakları bu bunalımı fırsat bilen düşman kuvvetlerce bir bir işgal edilmeye başlanmıştır. Balkanlarda meydana gelen ayaklanmalar, meşrutiyeti getirmiştir. Balkanlardaki bu karışıklık Sırbistan ve Karadağ ile savaşı getirmiştir. Daha sonraları Türk-Rus Savaşı baş göstermiştir.

Ermenilerin isyanlarını dindirmek için uyguladığı politikalarsa II. Abdülhamid’e karşı bir tavır alınmasına sebep olmuştur. Kızıl Sultan diye anılan padişah, karşı taraflar onu Ulu Hakan olarak da anmaktadır. Kızıl Sultan lakabı ise bir Fransız yazar tarafından ortaya atılmıştır. Sebebiyse ermeni isyanlarını durdurmasıdır. Bu durum Avrupa ülkelerinde Abdülhamid’e kan döken bir padişah propagandalarının çıkmasına sebebiyet vermiştir. Eğitim alanında yenilikler yapan Abdülhamid, kızların okumasının önünü de açmıştır. Ulaşım alanında da birçok yenilik getirilmiştir. Hicaz Demiryolu, Bağdat Demiryolu gibi ulaşım kolaylıkları sağlanmıştır. Ordunun modernleştirilmesi için de birçok adım atılmıştır. Siyasi ve dini baskıların olduğu bir dönem içerisinde II. Abdülhamid’in yine birçok şeyi başardığı söylenebilir. Gerçekleştirilememiş boğaz porjeleri dahi bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir