II. Mustafa

Gazi Sultan II. Mustafa Han olarak da bilinen Osmanlı padişahı, 6 Şubat 1664 yılında Edirne’de doğmuştur.  Osmanlı hanedanının 22. Osmanlı padişahı olan II. Mustafa, Divan Edebiyatı’nda da İkbali lakabıyla bilinmektedir. 101. İslam Halifesi, IV. Mehmet’in en büyük oğlu olarak bilinmektedir. Osmanlı padişahının annesi ise Emetullah Rabia Gülnuş Valide Sultan olarak bilinmektedir. II. Mustafa’nın bir diğer lakabı ise Gazi’dir. Bu yüzden Gazi Sultan II. Mustafa Han olarak da bilinmektedir. Oldukça iyi bir eğitim gören ve babası tarafından oldukça sevilen padişah, babasının yanından hiç ayırmadığı evlatlarındandır.

Kendisinden önce tahtta yer alan isim II. Ahmed olarak bilinmektedir. Aslında babası IV. Mehmet’in tahttan indirilmesi üzerine çeşitli kesimlerce kendisinin tahta çıkarılması istense de, buna izin verilmemiştir ve II. Süleyman tahta çıkarılmıştır. Aynı zamanda amcası olan II. Süleyman’dan sonra tahta çıkan isim diğer amcası, II. Ahmet olmuştur. Bu saltanat boyunca da, veliaht olarak bilinmiştir. Tahta çıkışı ise II. Ahmet’in ölümünden sonra olmuştur. II. Mustafa’nın tahta çıkışı ise 6 Şubat 1695 yılında olmuştur. 22 Ağustos 1703’e kadar hüküm süren Osmanlı padişahı, Avusturya üzerine üç büyük sefer düzenlemiştir. Hem karada hem de denizde birçok savaşın cereyan ettiği bir dönemde bulunmuştur.

Avusturya’ya karşı kazandığı zafer dolayısıyla Gazi Mustafa ünvanını almıştır. II. Avusturya seferinden de başarılı bir şekilde çıkan II. Mustafa üçüncü Avusturya seferi için tekrar yola çıkmış ve bu savaşta büyük bir bozguna uğramıştır. Bu esnada savunmasız kalan Osmanlı, saldırılara açık hale gelmiştir. Karlofça Antlaşması da bu dönemde yapılmıştır. Birçok toprak kaybının yaşandığı antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir kayıp olmuştur. Bu kötü gidişatın durmaksızın devam etmesi üzerine Edirne Vakası meydana gelmiş ve II. Mustafa tahttan indirilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir