III. Ahmed

Yüzyıllarca  tüm cihana hükmetmiş bir impatorluğun 23. Osmanlı padişahı olan ve aynı zamanda 102. İslam halifesi III. Ahmed, 30 Aralık 1673’de doğmuştur. II. Mustafa’dan sonra tahta çıktığı bilinen Osmanlı padişahının babası IV. Mehmed, annesi Emetullah Rabi’a Gülnuş Sultan’dır. Annesi aynı zamanda Giritli’dir. Lale Devri padişahlarından olan Osmanlı padişahı, II. Mustafa’nın öz kardeşidir. III. Ahmed’in eğitimi oldukça hassas bir şekilde verilmiştir ve iyi bir tahsil gördüğü bilinmektedir. Birçok ünlü hocadan ders alan III. Ahmed’in 22 Ağustos 1703’de tahta çıktığı bilinmektedir.

Tahta çıkışı, II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine olmuştur. 30 yaşında Edirne’de tahta çıkan padişahın, aynı zamanda sanata da ilgi duymaktaydı. Hattatlık ve şairlik yaptığı bilinmektedir, hatta Necib mahlasıyla bilinmektedir. Müzikle de yakından ilgilenen III. Ahmed’in Musiki ile uğraştığı bilinmektedir.

Osmanlı döneminin en şaşalı dönemlerinden olan Lale Devri’nde hüküm sürmüş padişah, gençliğinde de oldukça serbest bir şehzadelik dönemi geçirmiştir. Yaşadığı dönem içerisinde şehzadelerin öldürülmesi geleneği de kaldırıldığından, rahat bir hayat sürdüğü bilinmektedir. Bu rahatlık ona bilgiye ve ilgilendiği şeylere daha rahat erişme imkanı sunmuştur. Bu sayede oldukça bilgili bir padişah olmuştur. Avrupa’nın hızlı büyüyüşünü de yakından takip edebilme imkanı bulan Osmanlı padişahının matbaayı getirmek için oldukça yoğun bir uğraş verdiği bilinmektedir. Padişahlığı süresince yeniliklerin de gerçekleştirilmesinde rol oynamıştır. 27 yıl gibi uzun bir süre tahtta kalmıştır. III. Ahmed yaşadığı dönem içerisinde ayaklanan ve sürekli asi tavırlar içerisinde olan yeniçerileri de mütemadiyen yatıştırma çabaları içerisinde bulunmuştur.

III. Ahmed döneminde bütün bunlara ek olarak ilköğretimin de zorunlu hale getirildiği bilinmektedir. Tahttan indirilmesi ise Osmanlı tarihinin en bilinen isyanlarından olan Patrona Halil İsyanı ile olmuştur. Bu isyanla birlikte 1 Ekim 1730’da tahttan kendisini geri çekmek durumunda kalmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir