III. Mustafa – Osmanlı Padişahları

Üç kıtaya hükmedenlerin 26.sı olan III. Mustafa, Osmanlı padişahlarındandır. Aynı zamanda 105. İslam halifesi olarak da tarihteki yerini edinmiştir. Sultam III. Mustafa Han da anıldığı bir diğer adıdır. Sultan Mustafa Han’ın da diğer birçok padişah gibi edebiyatla ilgilendiği bilinmektedir. Dönemin parlayan edebiyat türlerinden olan Divan Edebiyatı’nda adı Cihangir olarak geçmektedir. Kendisinden önceki padişah ise III. Osman’dır. Babasının Sultan III. Ahmed, annesinin ise Emine Mihr-i-Şah Sultan olduğu biliniyor.

  1. Osmanlı padişahı, 28 Ocak 1717’de dünyaya gözlerini açmıştır. Osmanlı hanedanın daha iyi bir yere gelmesini ve ekonomik olarak düzelmesini isteyen III. Mustafa, sarayın giderlerinde azaltmalara gitmiştir. Yolsuzluklar için de bir takım çalışmalar gerçekleştirmiştir. Fakat çabaları biraz boşa çıkmıştır.

İstanbul’da dünyaya gelen padişahın tahta çıktığı tarih 31 Ekim 1757’dir. Sürat topçuları adlı bir askeri birlik kurduğu bilinmektedir. Rusların Osmanlı donanması üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için yeni bir donanma hazırlama girişimlerinde de bulunmuştur. Mühendishane-i Bahr-i Hümayın’ı kurarak, donanmanın subaylarının yetiştirilmesini amaçlamıştır. Saltanatının sonlarına doğru Ruslarla girdiği savaşta mağlup olmakla beraber savaş hala devam etmekteyken ölmüştür. Oğullarının Şehzade Selim ve Şehzade Mehmed olduğu bilinmektedir. Kız çocukları ise Hatice Sultan, Şah Sultan, Fatma Sultan’dır. III. Mustafa’nın 6 tane eşi olmuştur. 21 Ocak 1774’te taht üzerindeki hakimeyeti ölümü üzerine sonlanmıştır. Kendisinden sonra tahta çıkan isim I. Abdülhamid olmuştur.

Yaşadığı dönem içerisinde ayrıca büyük İstanbul depreminin olduğu da bilinmektedir. Kırım’ın elden çıkması, Mora zaferi, Özü zaferi, Silistre zaferi, Varna zaferi, Laleli Camii’nin açılışı, Köprü Faciası, Limni’nin kurtuluşu, Bender İsmail, Kıli İbrahim ve Akkerman gibi kalelerin kaybedilmesi gibi önemli olaylar Sultan III. Mustafa Han döneminde gerçekleşen olaylardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çatırdamaya başladı dönemlerin ve git gideye kötüye gittiği dönemlerin başlaması ise bu olaylarla birlikte gelişmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir