III. Selim – Osmanlı Padişahları

Osmanlı padişahlarının 28.si ve 107. İslam halifesi olan III. Selim, 24 Aralık 1808 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. I. Abdülhamid’ten sonra tahta çıkan Osmanlı padişahı, 7 Nisan 1789’da tahttaki yerini edinmiştir. 18 yıl gibi uzunca bir süre hüküm süren padişah, 29 Mayıs 1807’ye kadar tahtta kalmıştır. Kendisinden sonra tahta çıkan isimse IV. Mustafa olarak bilinmektedir. III. Selim, III. Mustafa’nın hüküm sürdüğü yıllarda dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda babası da olan III. Mustafa öldükten sonra, yaşının küçük olmasından dolayı tahta I. Abdülhamid çıkmıştır. III. Selim’in annesinin isse Mihrişah Valide Sultan olduğu bilinmektedir.

Bir dönem oda hapsi de gören III. Selim şehzadelik dönemlerinde, amcasından iyi bir muamele görmüştür. Diğer padişahların aksine yumuşakbaşlı bir tavır izlemiştir yeğenine karşı. Ayrıca şehzade Selim’in iyi bir eğitim alması da sağlanmıştır.

Şehzadelik dönemlerinde Selim’in müzik ve edebiyatla ilgilendiği de bilinmektedir. Hatta divan edebiyatındaki mahlası da İlhami’dir. Fransa’nın, Fransız devriminden önceki son kralıyla da mektuplaşmıştır. Tahta çıkmadan öncesinde dahi Osmanlı Devleti’nin yeniliklerle toparlanması ve ıslahatlara gidilmesi düşünceleri kafasında dolaşmaktaydı. Amcası I. Abdülhamid’in ölmesi üzerine tahta çıkmıştır. Tahta çıkışı sırasındaysa Avrupa’da da Fransız Devrimi gibi büyük bir hareketlilik yaşanıyordu. III. Selim’in tahta çıktığı dönemde Osmanlı Devleti iki cepheyle savaş halindeydi. Bunlar: Avusturya ve Rusya’dır. Bu savaşlar olumsuz bir şekilde sonuçlandırılmıştır ve bazı antlaşmalarla son bulmuştur.

Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen III. Selim’in bu hamlesi üzerine Kabakçı Mustafa önderliğinde çıkan isyan, padişahın tahttan çekilmesine sebebiyet vermiştir. Onun yerine IV. Mustafa tahttaki yerini almıştır. III. Selim tekrar kafese gönderilmiştir. Alemdar Mustafa Paşa’nın III. Selim’i tekrar tahta çıkarmak için yaptığı hamleler hem sonuçsuz kalmış hem de III. Selim’in ölümüne sebep olmuştur. IV. Mustafa’nın emriyle, III. Selim 28 Temmuz 1808 tarihinde öldürülmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir