IV. Mustafa – Sultan Mustafa Han

Osmanlı İmparatorluğu’nun 29. Padişahı, 108. İslam halifesi olan IV. Mustafa, I. Abdülhamid ve Ayşe Seniyeperver Sultan’dan olmadır. Annesinin Nükhet-Seda Sultan olduğu da iddia edilenler arasındadır. Tahta çıktığında ise 28 yaşındaydı. Tahta çıkışı ise Kabakçı Mustafa İsyanı ile olmuştur. Sultan Mustafa Han’dan önce tahttaki isimse Sultan III. Selim’dir. Amcası olan III. Selim aynı zamanda tahttan indirilmiştir.

Osmanlı padişahının saltanatı sırasındaysa oldukça çalkantılı olaylar cerayan etmiştir. Oldukça sert bir yönetim anlayışı olan IV. Mustafa’nın, III. Selim’in tahttan indirilişinde rolü olduğu bilinmektedir. Çocukluğunda da oldukça rahat bir saray yaşamı süren sultanın aynı rahatlığı saltanatı esnasında sürdürdüğü de söylenebilir. 14 ay süren saltanatı esnasında III. Selim’in kurdugu Nizam-ı Cedit’i de ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Tahta çıkışı ile birlikte üst yönetimde birçok ölüm meydana gelmiştir. İmparatorluğun otoritesinde bazı çöküşler meydana gelmiştir.

Meydana gelen isyanlarda yeniçerilerie karşı birçok tavizin verildiği ve ve alışılmadık antlaşmaların yapıldığı görülmüştür. Yapılan antlaşmada isyanda ön planda olan Yeniçeri ağalarının hiçbir ceza almaması ve isyandan sorumlu tutulmamalarına karşı bir daha ayaklanmayacakları gibi karşılıklı bir çıkar söz konusudur.

Islahat hareketlerine karşı olan IV. Mustafa’nın, dönemin başarılı paşalarından birisi olan Alemdar Mustafa Paşa tarafından rol oynanan bir tahttan indirme operasyonu ile saltanatına son verilmiştir. III. Selim’in tekrar tahta çıkarılması planlansa da ne yazık ki IV. Mustafa’nın öldürtmesi üzerine tahta II. Mahmud çıkarılmıştır. Bu esnada II. Mahmud’da öldürülmek istenilse de bu durum şehzadenin korunmasıyla engellenmiştir.

Sultan Mustafa Han aynı zamanda hat sanatıyla da uğraşmıştır. Sultan V. Murad’tan sonra tahtta en az kalan padişahlardan bir tanesidir. Öldürülmesi ise tekrar tahta çıkma çabaları sonucunda, II. Mahmud emri ile gerçekleşmiştir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir