V. Mehmed

Osmanlı Devleti’nin çöküşüne doğru ilerleyen yolda 35. Padişah olarak karşımıza çıkan V. Mehmed, 114. İslam halifesi olarak da bilinmektedir. Bir diğer adıyla Sultan Reşad ya da Mehmed Reşad’dır. 2 Kasım 1844 yılında dünyaya gelen Osmanlı padişahı, II. Mahmud’un torunudur. Sultan Abdülmecid’in üçüncü oğlu ve Gülcemal Kadın Efendi’nin oğludur. Annesi V. Mehmed 7 yaşındayken veremden ölmüştür.

  1. Mehmed Şehzadelik Dönemi ve Tahta Çıkışı

Şehzadelik döneminde, babasının yanında vakit geçiren Mehmed Reşad, eğitimine çok fazla önem verilmeyen şehzadelerden olmuştur. Babasının ve amcasının padişah olduğu dönemlerde özgür bir yaşam sürdüğü söylenebilir. Bu dönem boyunca rahat bir şehzade olmuştur. 1872 yılında başkadını olan Kamures ile izdivaç yaptığı bilinmektedir. Ağabeyi II. Abdülhamid döneminde veliaht olmasına rağmen, kapalı bir dairede yaşamak zorunda kalmıştır.

Veliaht olduğu için sürekli kontrol altında tutulması öngörülen V. Mehmed, bazen Balmumcu Çiftliği’ne gidebilmekteydi. Başkalarıyla görüşüp İstanbul’da gezmesi ise yasaktı. Çeşitli edebi konulara ve Mesnevi’ye ilgilidir.

  1. Mehmed Hüküm Sürdüğü Yıllar
  2. Mehmed’ten önce tahtta olan isim II. Abdülhamid’dir. 31 Mart olayının cereyan ettiği sıralarda, II. Abdülhamid Meclis-i Milli tarafından tahttan indirilmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin desteğiyle birlikte veliaht olan V. Mehmed – Mehmed Reşad, tahta çıkarılmıştır. Tahta çıkış tarihi 27 Nisan 1909 olarak bilinmektedir.
  3. Mehmed’in, Meşrutiyet Padişahı olarak anıldığı da bilinmektedir. Osmanlı padişahlarının en geç yaşta tahta çıkanıdır. Hüküm sürdüğü yıllar boyunca hem çeşitli saraylarda hem de mimari yapılarda onarımlar yapılmıştır. Yumuşak huylu oluşu ve tecrübesizliği, ülkeyi yönetmesine engel olmuştur. Onun yerine İttihat ve Terakki Partisi bu duruma el atmıştır. Bu partinin üyelerinden Talat Paşa, Enver paşa ve Cemal Paşa, hükümetin ipini elinde tutmaktaydılar. Bu dönemde bu kişilerin ısrarları üzerine daha fazla dayanamayan V. Mehmed, 31 Mart Olayı ile ilişkili kişilerin asılmasına müsaade etmek zorunda kalmıştır.

Meydana Gelen Savaşlar

Hüküm sürdüğü 9 yıl boyunca Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı gibi tarihin seyrini değiştiren ve Osmanlıyı parçalanmanın eşiğine götüren savaşlar meydana gelmiştir. 3 Temmuz 1918’de kalp yetmezliğinden vefat etmiştir ve hükmü böylece sona ermiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir