VI. Mehmed

Osmanlı Dönemi çöküş padişahlarındandır VI. Mehmed… Bir diğer adıyla Sultan Vahideddin ya da Sultan Vahdettin adlarıyla bilinmektedir. Osmanlı padişahlarının 36.sı olan Vahdettin, 115. İslam halifesidir. Kendisinden sonra padişahlığın kaldırılması sebebiyle de dikkat çekmektedir. Saltanatın kaldırılmasına karşılık, halifelik henüz kaldırılmamıştır. Abdülmecid tarafından halifelik sürdürülmeye devam edilmiştir. Türbesi Türkiye’de olmayan tek padişah olarak da bilinen VI. Mehmed, 14 Ocak 1831’de İstanbul’da doğmuştur.

  1. Mehmed – Sultan Vahdettin Şehzadelik Dönemi ve Tahta Çıkışı

Son Osmanlı padişahının kendisinden önceki padişah V. Murad’dır. Aynı zamanda kardeşidir. Şayeste Hanımefendi tarafından büyütülen Vahdettin, veliahtlık için aşağı sıralarda yer aldığı için saray hayatına biraz uzak bir yaşam sürmüştür. Şehzadeliği döneminde gizlice medrese derslerini takip ettiği de bilinmektedir. Bu takipleri onun tahta çıktığı zaman fayda sağlamıştır. Hat, musiki ve edebiyatla yoğun bir şekilde uğraşmıştır.

Gözlerden uzak bir yaşan süren Sultan Vahdettin, veliahtlığına henüz olmasına karşın Yusuf İzzeddin Efendi’nin (o sıradaki veliaht) anlaşılamayan bir şekilde öldürülmesi üzerine veliaht olmuştur. 3 Temmuz 1918’de Sultan Reşad’ın ölümüyle birlikte tahta çıkmıştır.

  1. Mehmed – Hüküm Sürdüğü Yıllar ve Padişahlığı

1918’de başkomutanlığı üzerine alan padişah, bir hortum etkisiyle dünyayı silip süpüren I. Dünya Savaşı’nın cereyan ettiği bir dönemde bulunmuştur. Bu savaştan en az hasarla kurtulmak isteyen padişah, aynı zamanda ülke içerisinde de İttihat ve Terakki rejimine karşı siyasi alternatif oluşturmak istemiştir. Bunun için de Mustafa Kemal Paşa’yı Suriye Cephesi komutanlığına atamıştır. 8 Ekim 1918’de savaşın kaybedileceğinin anlaşılması üzerine ise Talat paşa istifa etmiştir. Bu sorada Mondros Mütakeresi de imzalanmıştır.

Sultan Vahidettin’in Sürgün Edilmesi

Kurtuluş Savaşı’nın hararetli yıllarında Vahdettin aleyhine yayınlar artmıştır. Mustafa Kemal Paşa hakkında çıkarttığı ölüm fermanı ve Milli Mücadele karşıtı tavırları halk tarafından reddedilmesine ve hain olarak adledilmesine sebebiyet vermiştir. Süregelen gelişmeler sonucunda sürgün edilmiştir. 16 Mayıs 1926’da vefat ettiği bilinmeltedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir